Regulamin

Regulamin i warunki uczestnictwa w Audiokonferencji HR espresso PREMIUM

  1. Organizatorem wydarzenia jest HR espresso-Jarosław Jarzębowski, NIP 82372264645.
  2. Cena obejmuje: dostęp do wszystkich prelekcji (15) przez 12 miesięcy oraz zestaw materiałów konferencyjnych.
  3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu na stronie https://app.evenea.pl/event/audiokonferencjahr
  4. Uczestnik zgadza się na przekazanie materiałów oraz dostępów drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.
  5. Rezygnacja z uczestnictwa po rozpoczęciu wydarzenia nie jest możliwa.
  6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia przez HR espresso – Jarosław Jarzębowski