Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu on-line, zestaw materiałów szkoleniowych oraz w przypadku pakietu Premium 1 godzinę pogłębiającego szkolenia indywidualnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony i przesłanie go na adres e-mail: biuro@hrespresso.pl oraz zapłata za wybrany pakiet na konto:
  Jarosław Jarzębowski
  88 2490 0005 0000 4000 6922 3865
  Sportowa 2/2, Siechnice 55-011
 3. Koszt pakietu Podstawowego 347zł, koszt pakietu Premium 547zł
 4. Uczestnik najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu (zebrania się grupy) wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczacymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia.
 8. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu max 3 dni od daty przekazania
  stosownej informacji do uczestnika szkolenia.
 9. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegaja w tej sytuacji zwrotowi.
 10. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez HR espresso Jarek Jarzębowski
 11. Uczestnik, który weźmie udział w całości szkolenia, ale nie spełni ono jego oczekiwań, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 5 dni od szkolenia. W tej sytuacji Organizator zwraca pełen koszt szkolenia, w ciągu 3 dni na konto Uczestnika.

Formularz Zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: HR Business Partner intro
Data szkolenia: 21.05.2021, 9-12.00
Trener: Jarosław Jarzębowski

Uczestnik

Imię 
Nazwisko 
Adres e-mail 
Wybrany PakietPodstawowy | Premium*

Formularz w wersji WORD